Privacybeleid
van Prifoon

Welkom bij het privacybeleid van Prifoon. Hier kunt u lezen wat voor persoonlijke gegevens wij, Prifoon, verzamelen, waarom, en wat wij ermee doen.

Privacy staat voorop bij Prifoon – letterlijk.
Wij bij Prifoon verzamelen zo min mogelijk gegevens; wij verzamelen alleen wat nodig is om het bedrijf te laten draaien. Voorbeelden zijn: om de Prifoon bij uw adres te laten bezorgen, als onze klantenondersteuning u moet bereiken om uw vragen te beantwoorden, of als wij u een bevestigingsbericht moeten sturen nadat uw bestelling geplaatst is – daarvoor hebben wij persoonsgegevens zoals uw adres, naam of emailadres nodig.

Als u vragen heeft over uw gegevens en hoe wij ermee omgaan, kunt u ons bereiken door hier te klikken.

Met ‘wij’ wordt het bedrijf Prifoon b.v. bedoeld.
Met ‘Persoonlijke Gegevens’ en met ‘Uw Gegevens’ bedoelen wij alle informatie waarmee wij u kunnen identificeren.
Met ‘Prifoon’ bedoelen wij het bedrijf Prifoon b.v.

Wij verkopen Uw Gegevens nooit. Wij delen Uw Gegevens nooit met derde partijen zonder uw toestemming.

Inhoudsopgave

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Prifoon b.v.

Handelend onder de naam: Prifoon

Vestigingsadres Prifoon b.v.:

Verdunplein 17
5627 SZ  EINDHOVEN

Telefoonnummer: 031850041113

Bereikbaarheid: van maandag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur tot 20.00 uur

E-mailadres: klantenhulp@prifoon.nl

KvK-nummer: 87667193

Btw-nummer: NL863623189B01

Neem contact met ons op als u vragen heeft over ons privacybeleid, of als u wilt dat Uw Gegevens worden bijgewerkt, aangepast of verwijderd of als u Uw Gegevens wilt inzien.

 

Waar dit privacybeleid over gaat en wat voor gegevens wij van u verzamelen

Dit privacybeleid stelt hoe wij Uw Gegevens verzamelen en gebruiken. Wij zijn de beheerder van Uw Gegevens volgens dit privacybeleid en wij verzamelen en verwerken Uw Gegevens altijd in overeenstemming met dit privacybeleid.

Dit privacybeleid geldt voor de website prifoon.nl (waaronder de webwinkel van Prifoon, het blog van Prifoon en de klantenondersteuning op de website) die eigendom is van Prifoon en wordt beheerd door Prifoon en het geldt voor alle communicatie die u hebt met Prifoon, waaronder telefoongesprekken en emailberichten.

Dit privacybeleid gaat niet alleen over het privacybeleid op onze website en emails, maar verwijst ook naar de privacyverklaringen van de software op de koopwaren (de verkochte telefoons). Prifoon heeft geen enkele toegang tot, of beheer van uw toestel zodra het naar u verzonden is. Een uitzondering is natuurlijk als u onze website bezoekt of emailberichten opent vanaf uw toestel, voor die gevallen geldt het privacybeleid wat hier is weergegeven.

Dit privacybeleid geldt niet voor de websites waarnaar wordt verwezen door middel van koppelingen op de website van Prifoon. Die websites hebben hun eigen privacybeleid.

Afhankelijk van wie u bent en wat voor zaken wij met elkaar doen, kunnen wij verschillende soorten Persoonlijke Gegevens van u verwerken.

  Gegevens van kinderen

  Wij verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan zestien jaar oud.

  • Als jij jonger bent dan zestien jaar, raden wij jou aan om te spreken met jouw ouder of verzorger en om hun toestemming te krijgen voordat jij jouw Persoonlijke Gegevens met ons deelt;
  • Als u de ouder of verzorger bent van een kind van jonger dan zestien jaar, raden wij u aan om ervoor te zorgen dat uw kind geen Persoonlijke Gegevens met ons deelt (door het gebruik van onze diensten, koopwaren, website of andere digitale kanalen) zonder uw toestemming.

  Delen van Uw Gegevens

  • Dienstverleners: wij kunnen bepaalde bedrijfswerkzaamheden en de bijbehorende verwerking van gegevens uitbesteden aan dienstverleners van derde partijen. Denk aan boekhouders of ICT-diensten. Deze dienstverleners zouden alleen toestemming hebben om Uw Gegevens te verwerken voor zover noodzakelijk om hun diensten uit te voeren en zij zouden geen toestemming hebben om Uw Gegevens te gebruiken voor enig ander doeleinde.
   Overigens maakt Prifoon thans geen gebruik van de diensten van derde partijen, maar dit zou kunnen veranderen in de toekomst.
  • Betalingsdiensten: wanneer u een bestelling plaatst op de webwinkel en betaalt, worden enkele Persoonlijke Gegevens met de betalingsdiensten gedeeld. Uw naam, bestelde koopwaar, het aantal daarvan en het betaalde bedrag worden gedeeld met de betalingsdiensten. Op de website van de betalingsdiensten zelf, waarnaar u zal worden doorverwezen bij het afrekenen, worden nog meer persoonsgegevens verzameld door de betalingsdienst.
   • Alle betalingen op de webwinkel van Prifoon worden verwerkt door Mollie. Lees het privacybeleid van Mollie hier;
   • Als u betaalt door middel van PayPal, worden de bovengenoemde gegevens gedeeld met PayPal. Lees het privacybeleid van PayPal hier;
   • Als u betaalt met een creditkaart, wordt de betaling verwerkt door Stripe en worden de bovengenoemde gegevens gedeeld met Stripe. Lees het privacybeleid van Stripe hier;
   • Als u betaalt door middel van iDEAL, wordt de betaling verwerkt door PAY en worden de bovengenoemde gegevens gedeeld met PAY. Lees het privacybeleid van PAY hier;
   • Als u betaalt door middel van SOFORT Banking of als u betaalt door middel van Klarna Pay later, wordt de betaling verwerkt door Klarna en worden de bovengenoemde gegevens gedeeld met Klarna. Lees het privacybeleid van Klarna hier.
  • Overheidsautoriteiten: wanneer wettelijk verplicht, delen wij de opgevraagde Persoonlijke Gegevens met de overheidsinstantie(s) aan wie wij verplicht zijn de opgeëiste Persoonlijke Gegevens te delen;
  • Zakenpartners: in het geval van een samenwerkingsverband met een bedrijf (bijvoorbeeld een zusterbedrijf) zouden wij Uw Gegevens kunnen delen, alleen voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de samenwerking. De zakenpartner(s) zou(den) alleen toegang krijgen tot noodzakelijke Persoonlijke Gegevens en de zakenpartner(s) zou(den) alleen toestemming krijgen om Uw Gegevens te gebruiken voor zover nodig voor het samenwerkingsverband. Overigens heeft Prifoon thans geen samenwerkingsverbanden met andere bedrijven, noch heeft het voornemens om die aan te gaan.
  • Professionele dienstverleners en anderen: wij zouden Uw Gegevens kunnen delen met advocaten, audit inspecteurs of andere professionele dienstverleners. Deze partijen zullen alleen de Persoonlijke Gegevens ontvangen die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun contractuele verplichting. Overigens heeft Prifoon thans geen gegevens gedeeld met professionele dienstverleners.
  • Sociale media plugins: onze website maakt geen gebruik van sociale media plugins. De sociale media knoppen op de website en in onze emails zijn gewone koppelingen en de bedrijven achter de sociale media platforms kunnen Uw Gegevens niet verzamelen op onze website.

   

  Waar uw gegevens worden bewaard en verwerkt

  Wij trachten om ten alle tijden Uw Gegevens op te slaan en te verwerken op de servers die wij zelf beheren. Zo wordt verkomen dat andere partijen Uw Gegevens kunnen gebruiken voor andere doeleinden dan afgesproken en zo wordt de bescherming van Uw Gegevens nog meer verzekerd.

  De emails die wij versturen en die wij ontvangen worden opgeslagen in servers die wij beheren. De Persoonlijke Gegevens van bestellingen worden opgeslagen op servers die wij beheren. Dit geldt ook voor de Persoonlijke Gegevens van inschrijvingen op onze nieuwsbrief en Persoonlijke Gegevens die aan ons verstrekt zijn bij de antwoorden op een quiz op onze website.

  De servers die Prifoon beheert bevinden zich in de Europese Unie, namelijk in Nederland en in Duitsland. In het geval dat Prifoon Uw Gegevens opslaat in landen buiten de Europese Unie, zullen wij door middel van veilige versleuteling van Uw Gegevens uw privacy verzekeren.

  Hoe lang wij Uw Gegevens opslaan

  Wij zullen Uw Gegevens niet voor een langere tijd opslaan dan wettelijk toegestaan en dan nodig is voor de doeleinden waarvoor wij Uw Gegevens verzamelen. Aangezien wij verschillende Persoonlijke Gegevens voor verschillende doeleinden verzamelen, bewaren wij niet alle soorten Persoonlijke Gegevens voor dezelfde tijdspanne. Houd er rekening mee dat in sommige gevallen het noodzakelijk of wettelijk verplicht zou kunnen zijn om bepaalde Persoonlijke Gegevens voor een langere tijd op te slaan.

  • Persoonlijke Gegevens die de klant met ons deelt bij het plaatsen van een bestelling:
   • Wij bewaren uw naam, uw emailadres, uw telefoonnummer, uw adres, uw bestelde koopwaar, het aantal van de bestelde koopwaar en uw gebruikte betalingswijze verzameld bij een voltooide bestelling op onze webwinkel voor achttien maanden. Dit is noodzakelijk om de regeling voor het herroepingsrecht en de garantieregeling te kunnen aanbieden. Deze Persoonlijke Gegevens kunnen ook worden gebruikt om belangrijke mededelingen te delen, die van belang zijn voor de klant (zoals een gegevenslek). Na achttien maanden worden deze Persoonlijke Gegevens verwijderd van onze servers.
   • Wij bewaren uw naam, uw emailadres, uw telefoonnummer, uw adres, uw besteld koopwaar, het aantal van het bestelde koopwaar en uw gekozen betalingswijze, die verzameld zijn bij een afgebroken bestelling op onze webwinkel, voor drie maanden. Bestellingen kunnen ongewenst worden afgebroken, bijvoorbeeld als gevolg van technische storingen. De opslag van Uw Gegevens bij een afgebroken bestelling is noodzakelijk om mogelijke problemen of misverstanden omtrent uw bestelling recht te zetten. Na drie maanden worden deze Persoonlijke Gegevens verwijderd van onze servers.
  • Wij bewaren emailberichten, met Persoonlijke Gegevens als uw emailadres, mogelijk uw naam of andere Persoonlijke Gegevens, die u heeft verstuurd naar onze klantenondersteuning voor drie jaar. Uw emailberichten die u naar ons verstuurd worden bewaard, zodat wij u kunnen herkennen bij herhaaldelijk contact en zodat wij betere klantenondersteuning
   kunnen aanbieden. Na drie jaar worden de emailberichten verwijderd van onze servers.
  • Wij bewaren uw naam, uw geslacht, uw leeftijd en/of uw emailadres die u aan ons heeft verstrekt bij het beantwoorden van een vragenlijst voor zes maanden, indien uw naam, uw geslacht, uw leeftijd en/of uw emailadres zijn verzameld bij de vragenlijst. Deze Persoonlijke Gegevens worden gebruikt om de resultaten van de vragenlijst te onderzoek, bijvoorbeeld voor een klanttevredenheidsonderzoek. Na zes maanden worden deze Persoonlijke Gegevens verwijderd van onze servers.
  • Wij bewaren uw naam, uw emailadres en/of uw telefoonnummer die u aan ons heeft verstrekt bij het inleveren van uw antwoorden op een quiz op onze website voor achttien maanden, indien uw naam, uw emailadres en/of uw telefoonnummer verzameld zijn bij de quiz. Uw naam en uw emailadres kunnen worden gebruikt om u mailbericht te sturen met uw resultaten van de quiz. Uw naam, uw emailadres en uw telefoonnummer gebruiken wij om de winnaar van een prijsvraag te bereiken, indien een prijs verbonden is aan het winnen van de quiz. Uw Gegevens die bij de quiz verzameld zijn worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan voor communicatie omtrent de quiz en/of de bijbehorende prijs, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven bij het verstrekken van Uw Gegevens. Na achttien maanden worden deze Persoonlijke Gegevens verwijderd van onze servers.
  • Wij bewaren uw naam en uw emailadres die u aan ons heeft verstrekt bij de inschrijving van onze nieuwsbrief in principe net zo lang totdat u zichzelf uitschrijft. De mogelijkheid om uit te schrijven wordt gegeven onderaan elk emailbericht aan de nieuwsbriefvolgers dat verzonden wordt. Als u geen cookies heeft verwijderd en als u zich in deze browser heeft ingeschreven, kunt u zich hier uitschrijven.
   Als wij merken dat een volger van de nieuwsbrief meer dan negen maanden onze emailberichten niet opent, en als het daaropvolgende mailbericht ook niet wordt geopend, wordt de desbetreffende persoon weggehaald uit de lijst van volgers van de nieuwsbrief. Na maximaal twaalf maanden of korter worden de Persoonlijke Gegevens van de voormalige volgers definitief verwijderd van onze servers. De reden voor het tijdelijk bewaren van deze Persoonsgegevens is dat een voormalig volger wordt herkend zodanig wordt begroet door de maildienst, als de voormalige volger zich weer opnieuw inschrijft voor de nieuwsbrief. Deze Persoonlijke Gegevens worden niet meer gebruikt om emailberichten te versturen nadat de volger zichzelf heeft uitgeschreven.

  Beveiliging van Uw Gegevens

  De verwerking van Persoonlijke Gegevens door Prifoon gaat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation). Om Uw Gegevens te beschermen, nemen wij gepaste maatregelen. Wij trachten om al Uw Gegevens op onze servers op te slaan waar alleen Prifoon toegang tot heeft. Zouden wij Uw Gegevens op servers van andere partijen opslaan, dan zullen wij Uw Gegevens versleutelen en/of alleen akkoord gaan met partijen die Uw Gegevens met niemand delen en die gepaste maatregelen nemen om Uw Gegevens te beschermen. Overigens worden Uw Gegevens thans alleen op servers bewaard die wij beheren.

  Hoewel wij veiligheid en privacy voorop zetten, kan geen enkele website volledige veiligheid garanderen. Wij hebben gepaste technische maatregelen en procedures ingesteld om Uw Gegevens te beschermen tegen onbedoeld verlies, tegen lekken aan derde partijen en tegen aanpassing. Houd er wel rekening mee dat gegevens die over het Internet verstuurd worden altijd onbedoeld gedeeld kunnen worden. Wij kunnen de veiligheid van de internetverbinding niet garanderen.

  Uw rechten en verantwoordelijkheden

  Uw rechten

  U kunt Uw Gegevens die u gedeeld heeft met Prifoon inzien, zodat u Uw Gegevens kunt beoordelen, bijwerken, aanpassen en/of verwijderen, voor zover wettelijk mogelijk.

  U kunt ons bereiken door een mailbericht te sturen naar klantenhulp@prifoon.nl of door hier te klikken om:

  • Uw Gegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen;
  • Protest te bieden tegen een bepaalde verwerking van Uw Gegevens;
  • Een kopie van Uw Gegevens te ontvangen;
  • Ons andere vragen te stellen omtrent Uw Gegevens en de bescherming daarvan.

  Uw verantwoordelijkheden

  Als u ons Uw Gegevens deelt, is de juistheid, volledigheid en tijdige bijwerking bij veranderingen van Uw Gegevens uw eigen verantwoordelijkheid. U heeft ook zelf een bepaalde verantwoordelijkheid om Uw Gegevens te beschermen, voor zover dat binnen uw macht ligt. U bent bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk om onze bevestigingsemail voor uw bestelling met Persoonlijke Gegevens veilig te bewaren.

  Deel nooit een wachtwoord met Prifoon. U heeft geen account met wachtwoord op de website van Prifoon, dus wij zullen u hier ook niet om vragen.

  Als u Persoonlijke Gegevens van andere mensen met Prifoon deelt, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere geldende wetgeving naleeft. Dit houdt onder andere in dat u de desbetreffende mensen, wiens Persoonlijke Gegevens u deelt, dit privacybeleid laat zien en dat u hun toestemming voor het delen van hun Persoonlijke Gegevens krijgt.

  Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website en emails

  Tijdens het bezoek aan de website van Prifoon, kunnen automatisch cookies op uw computer of toestel worden opgeslagen. Prifoon vermijdt het gebruik van cookies van derde partijen. Cookies zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op uw eigen apparaat wanneer website in een browser worden geladen. Prifoon gebruikt alleen noodzakelijke cookies, bijvoorbeeld om de inhoud van uw winkelmandje te onthouden, zodat u die niet opnieuw hoeft te vullen bij uw volgende bezoek.

  Onze website en/of HTML emails kunnen ook zogenaamde “pixels” bevatten die inzicht geven in hoeveel een pagina of email wordt gelezen. Prifoon vermijdt het gebruik van “pixels” of soortgelijke technologieën van derde partijen. Vanwege “pixels” of soortgelijke technologieën kan het feit dat u een pagina op onze website en/of emailbericht van ons opent worden gedeeld met Prifoon. Uw IP-adres slaan wij hierbij niet op. Wij kunnen hiermee dus niet uw locatie bepalen, en op de website ook niet uw identiteit. De statistieken van hoeveel bezoekers bepaalde pagina’s en/of emailberichten hebben worden niet met derde partijen gedeeld.

  Voor meer informatie over privacyinstellingen op uw browser, klik op uw eigen browser:

  Let erop dat als u alle cookies blokkeert in uw browser bepaalde functionaliteiten op de website mogelijk niet goed werken, waaronder het afrekenen.

  Als u cookies die nu zijn opgeslagen wilt verwijderen, kunt u dat handmatig doen in uw browser. Weet wel dat het handmatig verwijderen van bestaande cookies websites niet weerhoudt om in de toekomst nieuwe cookies te plaatsen, tenzij u de browser instellingen aanpast zoals hierboven beschreven.

  Google Translate op onze website

  Als u onze website vertaalt met Google Translate is de verwerking van Uw Gegevens door Google Translate niet onze verantwoordelijkheid. Google Translate heeft zijn eigen privacybeleid. Klik hier om over het privacybeleid van Google Translate te lezen.

  Wat voor Persoonlijke Gegevens verzamelen wij?

  Als u onze website bezoekt verzamelen wij gegevens die verzonden worden door het apparaat waarmee u bezoekt, zoals uw mobiele telefoon of computer. Sommige gegevens slaan wij niet op, maar worden alleen gebruikt om de website goed te laden. De verzamelde gegevens kunnen bevatten:

  • Toestelgegevens: besturingssysteem, browser, geïnstalleerde lettertypes, schermgrootte);
  • Loggegevens: het tijdstip en de tijdsduur van uw bezoek aan onze digitale kanaal;
  • Gebruik van de website: welke pagina’s u bezoekt;
  • Andere informatie in onze digitale kanalen: de koppelingen die u opent in onze nieuwsbrief of op onze website;
  • Voorkeuren op onze website zoals de taal;
  • Inhoud van uw winkelmand op onze website;
  • Alle bestellingen die u plaatst op onze website.

  Hoe verzamelen wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Wij gebruiken WordPress en Jetpack om het aantal bezoeken aan pagina’s op onze website te meten. Wij gebruiken Burst Statistics om de betrokkenheid (bijvoorbeeld hoe lang bezoekers gemiddeld op een pagina blijven) te meten. Wij gebruiken Mailpoet om het aantal klikken op koppelingen te meten in emailberichten aan de nieuwsbrief lijst.

  Wij onthouden uw voorkeuren op de website (zoals taal) en de inhoud van uw winkelmand door cookies te plaatsen.

  Wij gebruiken “sessie” cookies en “blijvende” cookies op de website. Sessie cookies worden verwijderd van uw toestel wanneer u uw browser sluit. Blijvende cookies, bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelmand, worden opgeslagen op uw eigen browser totdat zij verwijderd worden of wanneer een vervaldatum bereikt wordt.

  Waarvoor gebruiken wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Wij gebruiken Uw Gegevens om: 

  • Uw bestelling te verwerken;
  • Inzicht te krijgen in de populariteit van onze website en bepaalde pagina’s en nieuwsbrieven;
  • Het gebruik van onze website te analyseren en om interne verslagen te maken van het gebruik van onze website;
  • Gegevens opslaan over uw voorkeuren zoals taal;
  • De inhoud van uw winkelmand opslaan voor uw eigen gemak;
  • De herroepingsregeling te kunnen uitvoeren;
  • Garantie te kunnen aanbieden;
  • Fraude tegen te gaan.

  Met wie delen wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Deze Persoonlijke Gegevens worden verwerkt en opgeslagen op onze server en delen wij niet met derde partijen.

  Gegevensverzameling bij de bestelling van onze koopwaren

  Bij het afrekenen verzamelen wij een aantal Persoonlijke Gegevens zodat wij de bestelling kunnen behandelen.

  Wat voor Persoonlijke Gegevens worden verzameld bij het afrekenen?

  Om u het koopwaar te verzenden wat u bestelt, hebben wij uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en betalingsgegevens nodig om de bestelling te voltooien.

  Deze gegevens verzamelen wij zelf. Als u bij het afrekenen kiest voor betalingsdiensten, wordt u doorverwezen naar hun websites en worden andere Persoonlijke Gegevens verzameld. Lees hun privacybeleid van de desbetreffende betalingsdienst, die vermeld zijn in dit privacybeleid.

  Hoe verzamelen wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Wij vragen u om Uw Gegevens tijdens het afrekenen. Om de bestelling te voltooien moet u ons Persoonlijke Gegevens geven in onze elektronische vorm. De elektronische vorm is beveiligd door een SSL versleutelde verbinding. U kunt deze beveiligde verbinding bevestigen door op het groene slotje te klikken in uw browser.

  Waarvoor gebruiken wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Wij gebruiken deze gegevens om:

  • Uw bestelling te behandelen;
  • Ervoor te zorgen dat uw koopwaar bij uw adres wordt geleverd;
  • U betere klantenondersteuning aan te kunnen bieden, indien u onze klantenondersteuning benadert;
  • Bewijs van aankoop te bewaren in verband met het herroepingsrecht, de garantieregeling en voor onze boekhouding.

  Hoe lang bewaren wij deze Persoonlijke Gegevens en hoe kunt u een verzoek doen om Uw Gegevens te verwijderen?

  U kunt een verzoek doen om ons uw gegevens te laten wissen door een emailbericht te sturen naar klantenhulp@prifoon.nl. Wij kunnen u vragen om bewijs van uw identiteit voordat wij de Persoonlijke Gegevens verwijderen. Houd er rekening mee dat wij sommige gegevens niet eerder kunnen verwijderen, vanwege de garantieregeling en de wettelijke verplichting om zeven jaar financiële gegevens bij te houden.

  Met wie delen wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Uw naam, bestelde koopwaar, het aantal daarvan en het betaalde bedrag worden gedeeld met de betalingsdiensten. Op de website van de betalingsdiensten zelf, waarnaar u zal worden doorverwezen bij het afrekenen, worden nog meer persoonsgegevens verzameld door de betalingsdienst.

  • Alle betalingen op de webwinkel van Prifoon worden verwerkt door Mollie. Lees het privacybeleid van Mollie hier;
  • Als u betaalt door middel van PayPal, worden de bovengenoemde gegevens gedeeld met PayPal. Lees het privacybeleid van PayPal hier;
  • Als u betaalt met een creditkaart, wordt de betaling verwerkt door Stripe en worden de bovengenoemde gegevens gedeeld met Stripe. Lees het privacybeleid van Stripe hier;
  • Als u betaalt door middel van iDEAL, wordt de betaling verwerkt door PAY en worden de bovengenoemde gegevens gedeeld met PAY. Lees het privacybeleid van PAY hier;
  • Als u betaalt door middel van SOFORT Banking of als u betaalt door middel van Klarna Pay later, wordt de betaling verwerkt door Klarna en worden de bovengenoemde gegevens gedeeld met Klarna. Lees het privacybeleid van Klarna hier.

  Gegevensverzameling als u een zakelijke klant bent

  Bij het zakendoen met zakelijke klanten verzamelen wij een aantal Persoonlijke Gegevens zodat wij de bestelling kunnen behandelen.

  Wat voor Persoonlijke Gegevens worden verzameld?

  Om zaken met u te doen, hebben wij uw naam nodig, de naam van uw bedrijf, uw functie in het bedrijf, het adres van het bedrijf, de koppeling naar de website van het bedrijf, uw (zakelijke) telefoonnummer en uw (zakelijke) emailadres.

  Deze gegevens verzamelen wij zelf. Deze gegevens slaan wij veilig op in onze contactenlijst.

  Hoe verzamelen wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Wij vragen u om deze Persoonlijke Gegevens bij ons (elektronisch) briefverkeer of gesprekken, als u deze Persoonlijke Gegevens niet al zelf heeft vermeld.

  Waarvoor gebruiken wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Wij gebruiken deze gegevens om:

  • U te bereiken voor zakelijke communicatie;
  • Ervoor te zorgen dat het koopwaar bij het adres van het bedrijf wordt geleverd;
  • Facturen op te maken;
  • Bewijs van aankoop te bewaren in verband met het herroepingsrecht, de garantieregeling en voor onze boekhouding.

  Hoe lang bewaren wij deze Persoonlijke Gegevens en hoe kunt u een verzoek doen om Uw Gegevens te verwijderen?

  U kunt een verzoek doen om ons uw gegevens te laten wissen door een emailbericht te sturen naar klantenhulp@prifoon.nl. Wij kunnen u vragen om bewijs van uw identiteit voordat wij de Persoonlijke Gegevens verwijderen. Houd er rekening mee dat wij sommige gegevens niet eerder kunnen verwijderen, vanwege de garantieregeling en de wettelijke verplichting om zeven jaar financiële gegevens bij te houden.

  Met wie delen wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Deze persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen op onze server en delen wij niet. 

  Gegevensverzameling bij contact met onze klantenondersteuning

  Als u onze klantenondersteuning een emailbericht verstuurt, als u ons bereikt op ons WhatsApp bedrijfsaccount of als u ons belt, dan verzamelen wij soms een aantal Persoonlijke Gegevens zodat wij betere klantenondersteuning kunnen aanbieden. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld herkennen de volgende keer als u contact met ons opneemt. Een aantal Persoonlijke Gegevens kunnen worden verzameld als u onze klantenondersteuning bereikt met algemene vragen, om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, om van de garantie gebruik te maken of om andere redenen.

  Wij zullen geen advertenties sturen naar uw contactgegevens als die zijn verzameld door onze klantenondersteuning.

  Wat voor Persoonlijke Gegevens worden verzameld?

  Als u ons een emailbericht stuurt, slaan wij het emailbericht op. Dit houdt in dat uw emailadres wordt opgeslagen en uw naam en andere contactgegevens, voor zover die in het emailbericht staan.
  Als u ons een WhatsApp-bericht stuurt, kunnen wij uw telefoonnummer en uw naam opslaan, voor zover u die heeft gegeven op WhatsApp, tenzij u ons uitdrukkelijk vraagt om dit niet te doen.
  Als u ons belt, kunnen wij uw telefoonnummer met uw naam opslaan, voor zover u ons die heeft verteld, tenzij u ons uitdrukkelijk vraagt om dit niet te doen.

  Hoe verzamelen wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Alle Persoonlijke Gegevens die wij opslaan uit uw contact met onze klantenondersteuning worden door uzelf verstrekt (bijvoorbeeld uw naam) of de Persoonlijke Gegevens zijn het kanaal van uw communicatie met ons (uw emailadres of uw telefoonnummer). Wij verzamelen deze gegevens niet op andere wijzen.

  Waarvoor gebruiken wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Wij gebruiken deze gegevens om:

  • Betere klantenondersteuning aan te bieden. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld herkennen als u ons voor de tweede keer belt, om te voorkomen dat u tweemaal hetzelfde advies van ons krijgt;
  • Mogelijk het aankoopbedrag naar u terug te storten als u gebruik maakt van het herroepingsrecht;
  • Mogelijk een vervangend koopwaar te leveren of het aankoopbedrag naar u terug te storten als u gebruik maakt van de garantieregeling.

  Hoe lang bewaren wij deze Persoonlijke Gegevens en hoe kunt u een verzoek doen om Uw Gegevens te verwijderen?

  De emailberichten tussen u en onze klantenondersteuning, mogelijk met Persoonlijke Gegevens, worden verwijderd van onze server na drie jaar. U kunt een verzoek doen om ons uw gegevens te laten wissen door een emailbericht te sturen naar klantenhulp@prifoon.nl. Ook kunt u in de communicatie met ons vermelden dat u niet wilt dat uw gegevens worden opgeslagen. Wij kunnen u vragen om bewijs van uw identiteit voordat wij de Persoonlijke Gegevens verwijderen.

  Met wie delen wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Deze persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen op onze server en delen wij niet.

  Gegevensverzameling bij inschrijving van onze nieuwsbrief

  Als u zichzelf inschrijft voor onze nieuwsbrief zodat u meldingen ontvangt bij een nieuw blogbericht, dan moeten wij een aantal Persoonlijke Gegevens verzamelen om u te bereiken.

  Wat voor Persoonlijke Gegevens worden verzameld?

  Bij de inschrijving wordt u gevraagd om uw naam en uw emailadres te delen.
  Bij het openen van emailberichten wordt ook gemeten of u een emailbericht opent, zoals vermeld onder de kop ‘Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website en emails’.

  Hoe verzamelen wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Alle Persoonlijke Gegevens die wij opslaan bij de inschrijving van onze nieuwsbrief verstrekt u ons zelf bij het inschrijvingsformulier. Bij het inschrijvingsformulier wordt overigens verwezen naar dit privacybeleid.

  Waarvoor gebruiken wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Wij gebruiken deze gegevens om:

  • Een emailbericht te versturen bij nieuwe blogberichten of andere nieuwsbrieven naar uw emailadres te versturen;
  • U met uw naam aan te spreken bij de emailberichten gericht aan de nieuwsbriefvolgers.

  Hoe lang bewaren wij deze Persoonlijke Gegevens en hoe kunt u een verzoek doen om Uw Gegevens te verwijderen?

  Uw naam en emailadres worden opgeslagen zolang u ingeschreven bent bij onze nieuwsbrief. Na uitschrijving worden uw Persoonlijke Gegevens maximaal voor twaalf maanden bewaard op onze servers. Als wij merken dat een volger van de nieuwsbrief meer dan negen maanden onze emailberichten niet opent, en als het daaropvolgende mailbericht ook niet wordt geopend, wordt de desbetreffende persoon weggehaald uit de lijst van volgers van de nieuwsbrief. Ook in dit geval worden de Persoonlijke Gegevens van de voormalige volgers definitief verwijderd van onze servers na maximaal twaalf maanden.

  U kunt een verzoek doen om ons uw gegevens te laten wissen door een emailbericht te sturen naar klantenhulp@prifoon.nl. Ook kunt u in de communicatie met ons vermelden dat u niet wilt dat uw gegevens worden opgeslagen. Wij kunnen u vragen om bewijs van uw identiteit voordat wij de Persoonlijke Gegevens verwijderen.

  Met wie delen wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Deze persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen op onze server en delen wij niet.

  Gegevensverzameling bij het beantwoorden van een vragenlijst

  Als u een vragenlijst van Prifoon, bijvoorbeeld voor een klanttevredenheidsonderzoek, verzamelen wij een aantal Persoonlijke Gegevens. Dit is noodzakelijk om de resultaten van de vragenlijst te onderzoeken.

  Wat voor Persoonlijke Gegevens worden verzameld?

  De volgende Persoonlijke Gegevens kunnen wij u vragen:

  • Uw naam;
  • Uw geslacht;
  • Uw leeftijd;
  • Uw emailadres.

  Hoe verzamelen wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Wij verzamelen alleen gegevens die u ons met uw toestemming verstrekt bij het invullen van een vragenlijst.

  Waarvoor gebruiken wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Wij gebruiken deze gegevens om:

  • Klanttevredenheidsonderzoeken te doen;
  • Andere onderzoeken te doen.

  Hoe lang bewaren wij deze Persoonlijke Gegevens en hoe kunt u een verzoek doen om Uw Gegevens te verwijderen?

  De Persoonlijke Gegevens die worden verzameld bij het afnemen van een vragenlijst worden verwijderd na zes maanden.

  Met wie delen wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Deze persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen op onze server en zullen wij nooit delen.

  Gegevensverzameling bij het maken van een quiz

  Als u antwoorden inlevert van een quiz op onze website verzamelen wij mogelijk Persoonlijke Gegevens. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de winnaar van een prijsvraag bereiken.

  Wat voor Persoonlijke Gegevens worden verzameld?

  Wij verzamelen de antwoorden die u inlevert. Hieronder vallen ook Persoonlijke Gegevens die u ons kunt hebben gegeven, zoals uw naam, emailadres en telefoonnummer. Wij kunnen ook uw IP-adres opslaan, om te voorkomen dat iemand meerdere malen deelneemt aan een prijsvraag.

  Hoe verzamelen wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Uw naam, emailadres en telefoonnummer verstrekt u zelf aan ons. Uw IP-adres wordt door de website gemeten en opgeslagen. Dit gebeurt nadat u akkoord bent gegaan met het privacybeleid.

  Waarvoor gebruiken wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Wij gebruiken deze gegevens om:

  • Uw resultaten van de quiz naar u te mailen;
  • Maximaal drie keer een marketingsemail naar uw verstrekte emailadres te versturen;
  • De winnaar van een prijsvraag te bereiken om hem/haar de prijs te kunnen versturen.

  Hoe lang bewaren wij deze Persoonlijke Gegevens en hoe kunt u een verzoek doen om Uw Gegevens te verwijderen?

  De Persoonlijke Gegevens die worden verzameld bij het maken van een quiz worden verwijderd na achttien maanden. U kunt een verzoek doen om ons uw gegevens te laten wissen door een emailbericht te sturen naar klantenhulp@prifoon.nl. Ook kunt u in de communicatie met ons vermelden dat u niet wilt dat uw gegevens worden opgeslagen. Wij kunnen u vragen om bewijs van uw identiteit voordat wij de Persoonlijke Gegevens verwijderen.

  Met wie delen wij deze Persoonlijke Gegevens?

  Deze persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen op onze server en delen wij niet.

  Gegevensverzameling bij het gebruik van het toestel

  Als u het koopwaar (de Prifoon mobiele telefoon) gebruikt, kunnen gegevens worden verzameld. Dit hangt af van hoe uzelf de telefoons gebruikt, bijvoorbeeld van wat voor apps u installeert of wat voor websites u bezoekt.

  Prifoon verzamelt geen gegevens van hoe u het koopwaar gebruikt en Prifoon heeft daartoe de macht ook niet. Uitzonderingen zijn als u de website of emailberichten van Prifoon bezoekt, wanneer u contact met ons opneemt, of de andere gevallen die in dit privacybeleid vermeld zijn.
  De software die geïnstalleerd is op het toestel kan wel gegevens verzamelen, zoals vermeld in het privacybeleid van de desbetreffende software.

  Wat voor Persoonlijke Gegevens worden verzameld?

  Prifoon verzamelt geen Persoonlijke Gegevens van het gebruik van de koopwaren van Prifoon.
  Het besturingssysteem, GrapheneOS, verzamelt ook geen Persoonlijke Gegevens van de gebruikers. Lees meer over de netwerkverbindingen met GrapheneOS door hier te klikken.
  De apps die op het toestel zijn geïnstalleerd kunnen wel Persoonlijke Gegevens verzamelen. Zij kunnen mogelijk uw locatie, telefoonnummer, contacten, emailadres, leeftijd, naam, adres en andere Persoonlijke Gegevens verzamelen. Dat is terug te lezen in het privacybeleid van de desbetreffende apps, waarnaar wordt verwezen in de apps zelf. Om de verzameling van Persoonlijke Gegevens door apps te beperken, raden wij aan om de apps zo veel mogelijk rechten te weigeren in de systeeminstellingen.

  Veranderingen aan dit privacybeleid

  Dit privacybeleid was aangepast op 17 november 2022. Het privacybeleid kan worden bijgewerkt in de toekomst, om te voldoen aan nieuwe wetgeving of om het privacybeleid omtrent nieuw toegepaste technologieën op te nemen.